SAĞLIK HİZMETLERİ

Periyodik Muayeneler

Personelin işe alımı noktasında başlayan ve meslek hastalığı yönünden çalışanı korumayı hedefleyen bir hizmettir. Hizmetimiz doğrultusunda firmanın faaliyet alanına ve maruz kalınabilecek risklere göre dönemsel olarak taramalar ve personel muayeneleri yapılır ve dosyalarına işlenerek aşılamaları gerçekleştirilir.

Bu muayeneler firmaların faaliyet alanlarına göre değişiklik gösterir.

NFM (Normal Fiziki Muayene) Akciğer Grafisi Odiometri (İşitme Testi) Solunum Fonksiyon Testi Hemogram (Tam Kan Sayımı) EKG ALT, AST, Üre, Kreatininemi Sedimantasyon TİT (Tam İdrar Tahlili) GGT (Karaciğer Testi) CRP (Kan Enfeksiyon Testi)

 

Tetkikler

Gaita Kültürü: Shigella ve salmonella açısından yılda en az 1 kez yapılmalıdır.

Dışkının İncelenmesi: Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden, en az 6 ayda bir kez yapılmalıdır.

Boğaz ve Burun Kültürü: Staphylococcus aureus yönünden, en az yılda bir kez yapılmalıdır.

Akciğer Grafisi: Tüberküloz açısından en az yılda 1 kez yapılmalıdır.

Portör Muayeneleri

Gıda üretimi yapan yerler ve sıhhi müesseselerde görev yapan personelin bulaşıcı hastalık yönünden her 3 ayda bir muayene olması ve sağlık raporu alması kanunen gereklidir.

 

 

Koruyucu Aşılar

Firmaların faaliyet alanlarına göre oluşabilecek riskler için aşağıda belirtilen aşılar Safran OSGB tarafından uygulanmaktadır:

Tetanoz, Grip Aşısı, Hepatit Aşısı, Seyahat Aşıları. Personele verilmiş olan tedavi amaçlı enjeksiyonlar.