İşyeri Hemşiresi
Diğer Sağlık Personeli Görevlendirilmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre; “ Çok Tehlikeli “ risk grubunda yer alan ve “ 10 ve üzeri personel “ istihdam eden işyerlerinin, işyeri hemşiresi & diğer sağlık personeli görevlendirmesi gerekmektedir.

İşyeri hemşiresi & diğer sağlık personeli, işyeri hekimi ile birlikte çalışarak işyerlerinde alınması gereken tedbirlerin belirlenmesinde, meslek hastalıklarının ve iş kazalarının önlenmesinde ve çalışanların koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinde aktif rol alır.