Safran Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Mevzuat Gerekliliklerine Uygunluk

İSG uzmanlarımız, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bağlı tüzük, yönetmeliklerde yer alan hükümlerin yerine getirilmesi için işverene danışmanlık yapar ve uygulamaların takibinden sorumludur.

– Yetkili birimlerin denetimi sırasında eksiksiz olacak şekilde; Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler uyarınca gerekli çalışma dosyalarını düzenler ve bunların tamamlanmış olarak muhafazasını sağlar.

– İSG ile ilgili yayımlanacak olan yönetmelik, tebliğ ve mevzuatlarda yapılacak değişiklik, iptal ve yenilikler ile ilgili işvereni bilgilendirir ve yeni mevzuatlara gore gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlar.

Rehberlik

  • İşyeri yetkililerine iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili danışmanlık yapmak ve sorunlarının çözümünde yardımcı olmak, çalışanları bilgilendirmek.
  • Hizmet verilen işyerlerinde oluşabilecek tehlikelere karşı gerekli ortam ölçümleri ve çalışmalar için rehberlik yapmak, alınabilecek tedbirleri belirleyerek çalışan ve temsilcilerine önerilerde bulunmak ve uygulanmasını takip etmek.
  • Oluşabilecek meslek hastalığı ve iş kazaları ile İSG alanındaki eksikliklerde yapılması zorunlu olan hususların gerçekleşmesinde işverene rehberlik etmek. Doğabilecek cezai ve hukuki süreçlerde işverene ve avukatlarına danışmanlık sağlamak.