Genel OSGB Hizmetleri

 • Meslek hastalığı ve iş kazası bildirimi
 • Çalışan sağlığı gözetimi ve takibi
 • Çalışan personelin bilgilendirilmesi
 • Çalışan personelin İSG konusunda eğitimi
 • Çalışanların İSG faaliyetlerine aktif katılımının sağlanması
 • Çalışanların yükümlülükleri & sorumlulukları konusunda bilgilendirilmesi
 • Çalışan temsilcisi atanması
 • İşyeri ortamı gözetimi
 • İşyeri İSG eğitimleri ve bilgilendirmesi
 • İSG işbirlikleri
 • Yıllık Çalışma Planı & Raporu Hazırlanması